DİJİTAL TEKNOLOJİLER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

DİJİTAL TEKNOLOJİLER Fonu Misyonu ve Vizyonu
-
MİSYON
Global iş birlikleri ile sürdürülebilir yenilikçi fintek, akıllı şehir ekosistemi oluşturmak. Liderlik yapma potansiyeline sahip, küresel rekabette öncü olabilecek firmaların katma değer yaratmaları için akıl, sermaye ve emek sağlamak.  
VİZYON
Fintek ve Akıllı Şehir ekosisteminin dünyada öncü olması için, insana değer veren ve ortak aklın ürünü olan yenilikçi teknolojilerin etkin kullanılmasında rekaBERçi * iş modelleri geliştiren, sermayesini sürekli büyüten fon olmak.


rekaBERci: İngilizce karşılığı, ‘’Cooperation’’ ‘’competition’’ kelimelerinin birleşiminden türetilen ‘’coopetition’’ olan rekaberlik, her şeyden önce Pazar payını artırmak için uygulanan kurumlar arası örgütlenme ve işbirliğine dayanan ortaklaşa rekabet stratejisine verilen addır.

DİJİTAL TEKNOLOJİLER Fonu Yatırım Alanları
-
 
TARS; tarım, gıda ve teknolojileri alanlarında üretim faaliyetlerinden dağıtım ve perakende hizmetlerine kadar olan süreç içerisinde çok çeşitli teknoloji ve ilgili endüstrilere yatırım yapmaktadır.  
Fintek Teknolojileri
Türkiye’nin finans alanındaki birikim ve potansiyelini globale taşımak ve dünyada finansal teknoloji alanında söz sahibi ülkeler arasına girebilmesi sağlayacak teknolojilere yatırım sağlamak.  
Akıllı Şehir Teknolojileri
Akıllı Şehir Çözümleri ile insanlığın ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik değer yaratmak amacıyla yürütülen faaliyetler ve destek sağlayan teknolojiler.  
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri alanlarında yaratılmış değerlerin kurumsal ve bireysel pazarlara sunulması aşamasında kullanılan teknolojiler.
Finansal Teknolojiler Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akıllı Şehir Teknolojileri
Ödeme Sistemleri Yapay Zeka Ulaşım
Sigorta / Tekaful Büyük Veri Analizi Sağlık
Tüketici Finansmanı Arttırılmış Gerçeklik Çevre
Blockchain/Kripto Sanal Gerçeklik Akıllı Üretim
Regtech Blokchain Lojistik
Kişisel Finansman Bulut Bilişim Atık Yönetimi
Mortgage Siber Güvenlik Enerji
Varlık Yönetimi Dijital İçerik Su Yönetimi
Para Transferi Drone Bina ve Barınma Yönetimi
Yatırım Çözümleri Kurumsal Kaynak Çözümleri Güvenlik
KOBİ Finansmanı Internet of Things Çözümleri Hava Kalitesi
DİJİTAL TEKNOLOJİLER Fonu Portföy Stratejisi
-
DİJİTAL TEKNOLOJİLER; fintek, bilgi, iletişim ve akıllı şehir teknolojileri alanlarında ortaya konan fikirler ve erken aşama finansmandan geç aşama finansmana kadar farklı aşamalardaki yatırımcılarla beraber Kazan-Kazan ve Değer Yarat felsefesiyle ilerler.

DİJİTAL TEKNOLOJİLER; Bireyler, Start-Up Girişimler ve Küçük ve Orta Boy İşletmelerin yanında yer alarak bilgi, deneyim ve sermaye sağlamaktadır.

Portföy içerisinde yer alan firmaların değer zincirinde birbirini destekler nitelikte seçilmesine, küresel düzeyde rekabette öne çıkacak potansiyele sahip olmasına ve Türkiye’den dünya markaları yaratılması amacı ile sinerji yaratmasına önem verilir.
DİJİTAL TEKNOLOJİLER Fonu Değerlendirme Kriterleri
-
 
DİJİTAL TEKNOLOJİLER profesyonel kadroları ve iş ortakları tarafından beş farklı değerlendirme kriter grubu çerçevesinde incelenen ve fon yatırım stratejileri çerçevesinde öne çıkan girişimler yatırım almaktadır.

İş Çekiciliği
Girişim faaliyet alanının ticari açıdan ortaya koyduğu gelecek
Pazar Çekiciliği
Girişimin içinde bulunduğu pazarın yapısı ve gelecek potansiyeli
Ürün/Hizmet Çekiciliği
Girişimin yarattığı değerin müşteriler nezdindeki değer algısı
Yönetimsel Güç
Girişimin yönetim kadrolarının bilgi ve tecrübesi
Yatırım Çıkış Potansiyeli
Girişimin gelecekte ulaştığı değer üzerinden kazanç sağlama imkanı

DİJİTAL TEKNOLOJİLER yatırım ve portföy performans süreci birbiri ile bütünleşik ve 5 aşamalı operasyonlar çerçevesinde yönetilmektedir.
BUL
Tarım, gıda ve teknolojileri alanlarında fikir ve girişimlerin taranarak ön elemeden geçirildiği; yapılan değerlendirme sonucunda yüksek potansiyeli olan fırsatlar ile ilerleme kararının alındığı aşama
DEĞERLENDİR
Öne çıkan yatırım fırsatları ile detaylı inceleme süreçlerinin işletildiği ve fon bünyesinde yatırım kararının alındığı aşama
KAZAN
Taraflar arasında başarılı bir geleceğe birlikte uzanmak üzere yapılan ticari görüşmeler ve sözleşme süreci
YÖNET
Yatırım yapılan girişimlerin üzerinde mutabık kalınan iş planı çerçevesinde hedeflere ulaşması için fonun sahip olduğu bilgi ve tecrübenin aktarılması ile yönetsel desteğin sağlanması
ÇIKIŞ
Ticari hedeflerine ulaşmış ve pazarda değerinin karşılığını bulmuş yatırımların fon bünyesinden geleceği hazırlayacak yeni yatırımcılara devredilmesi
Adım 1:
Yatırım arayışında olan şirketler DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU web sitesi üzerinden temel bilgilerini paylaşarak başvuru yaparlar.
Adım 2:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ekosisteminde yer alan iş ortakları ile birlikte başvuru yapan ve pazarda girişim potansiyeli olan şirketlerle ilgili proaktif araştırma yapılır.
Adım 3:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU analiz ekipleri tarafından potansiyel yatrım fırsatları yatırım kriterleri doğrultusunda ön değerlendirmeye tutulur.
Adım 4:
yatırım potansiyeli olduğuna inanılan girişim adayları ile ilişki başlatılır, yönetim ekibini ve girişim adayının çalışma ortamını daha yakından hissedebilmek için gizlilik anlaşmasının karşılıklı imzalanmasını takiben yarım günlük bir toplantı düzenlenir.
Adım 5:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU kaynak ayırma stratejisi ile örtüştüğüne inanılan girişim adayı ile müzakere aşamasında zemin oluşturması için Yönetim İlerleme Kararı doğrultusunda Taraflar Anlayış Mektubu hazırlanır.
Adım 6:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yatırım Komitesi’nin yatırım yapmayı planladığı Girişim adayı için değerlendirme sürecini yürütecek Durum Tespiti Ekibi oluşturulur ve Girişim adayı ile bu doğrultuda Taraflar Anlayış Mektubu karşılıklı imzalanır.
Adım 7:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından yatırım yapılması planlanan girişim adayının ticari, hukuki ve operasyonal bilgilerini gösteren Durum Tespit Dökümanı hazırlanır. Yapılan saha ziyaretleri ve mülakatlar ile Yatırımcı sunumuna kadar olan süreç yönetilir.
Adım 8:
Durum Tespiti Ekibi tarafından tamamlanan analizler ve mülakat çalışmaları Yatırımcı Sunum Dökümanı olarak hazırlanır ve DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yatırım Komitesi’nin yatırım kararı alabilmesi için Girişim adayı Yönetim Ekibi ile birlikte İcra Komitesi’ne sunulur.
Adım 9:
Yatırım Komitesi, bütün bu değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak girişim adayına yatırım yapma veya yapmama kararını verir. Yatırım yapılmasına uygun olduğuna inanılan girişim ile ekonomik ve kontrol konularının netleştirildiği detaylı Taslak Protokol hazırlanır ve ticari işlem süreci başlatılır.
Adım 10:
Teklif Hazırlık aşamasında oluşturulmuş ve girişim ile müzakerelere zemin oluşturacak olan Taslak Protokol girişim ile paylaşılır.
Adım 11:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ve Girişim adayı ile genel hatlarıyla anlaşılan Ön Protokol detaylandırılır ve Detaylı Ön Protokol üzerinden müzakereler başlar. Ticari Müzakere sürecinde genel prensip, birleştirici müzakerelerin (değerin yaratılması ve bölüşülmesi üzerine) yürütülmesine taraflara imkan tanımasıdır.
Adım 12:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ile girişim adayının önceki süreçlerde üzerinde anlaştıkları çerçevede Yatırım Sözleşmesi iki tarafın yetkilileri tarafından imzaya açılır.
Adım 13:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından yatırım yapılmasına karar verilen girişim ile imzalanan sözleşme sonrası maddelerin uygulamasına geçilir. İlk olarak Girişim Yönetim Kurulu ve (eğer Sözleşmede var ise) diğer yönetim kademesi atamaları yapılır.
Adım 14:
Girişim’in işletme yönetimine rehberlik edecek hedefler ve ortak iş planı hazırlanır.
Adım 15:
Hazırlanan hedeflere ulaşmak için performans yönetiminde kullanılacak temel performans göstergeleri (KPI) belirlenen periyodlarda DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yönetim Ekipleri ile paylaşılır ve operasyonlara ilişkin kararlar hayata geçirilir.
Adım 16:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından girişime yatırım yapılma sürecinde çıkış potansiyeliyle ilgili ön çalışma yapılmıştır. Oluşan fırsatlar doğrultusunda DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU görüşmelerini gerçekleştirir.
Adım 17:
Girişime yapılan teklifler DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU stratejileri doğrltusunda değerlendirilir.
Adım 18:
İcra Komitesi tarafından yürütülen müzakereler sonucu DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU açısından potansiyel Yatırımcı’nın teklifi uygun görülürse Yatırım Komitesi onayı ile teklif kabul edilir ve sözleşmeler imzanalarak Çıkış tamamlanır.
1. BAŞVURU
Yatırım arayışında olan şirketler DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU web sitesi üzerinden temel bilgilerini paylaşarak başvuru yaparlar.
2. FIRSAT ARAŞTIRMASI
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ekosisteminde yer alan iş ortakları ile birlikte başvuru yapan ve pazarda girişim potansiyeli olan şirketlerle ilgili proaktif araştırma yapılır.
3. ÖN TARAMA
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU analiz ekipleri tarafından potansiyel yatrım fırsatları yatırım kriterleri doğrultusunda ön değerlendirmeye tutulur.
4. ÖN TESPİT
yatırım potansiyeli olduğuna inanılan girişim adayları ile ilişki başlatılır, yönetim ekibini ve girişim adayının çalışma ortamını daha yakından hissedebilmek için gizlilik anlaşmasının karşılıklı imzalanmasını takiben yarım günlük bir toplantı düzenlenir.
5. İLERLEME KARARI
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU kaynak ayırma stratejisi ile örtüştüğüne inanılan girişim adayı ile müzakere aşamasında zemin oluşturması için Yönetim İlerleme Kararı doğrultusunda Taraflar Anlayış Mektubu hazırlanır.
6. SAHA ARAŞTIRMASI
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yatırım Komitesi’nin yatırım yapmayı planladığı Girişim adayı için değerlendirme sürecini yürütecek Durum Tespiti Ekibi oluşturulur ve Girişim adayı ile bu doğrultuda Taraflar Anlayış Mektubu karşılıklı imzalanır.
7. DURUM TESPİTİ
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından yatırım yapılması planlanan girişim adayının ticari, hukuki ve operasyonal bilgilerini gösteren Durum Tespit Dökümanı hazırlanır. Yapılan saha ziyaretleri ve mülakatlar ile Yatırımcı sunumuna kadar olan süreç yönetilir.
8. YATIRIMCI SUNUMU
Durum Tespiti Ekibi tarafından tamamlanan analizler ve mülakat çalışmaları Yatırımcı Sunum Dökümanı olarak hazırlanır ve DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yatırım Komitesi’nin yatırım kararı alabilmesi için Girişim adayı Yönetim Ekibi ile birlikte İcra Komitesi’ne sunulur.
9. YATIRIM KARARI
Yatırım Komitesi, bütün bu değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak girişim adayına yatırım yapma veya yapmama kararını verir. Yatırım yapılmasına uygun olduğuna inanılan girişim ile ekonomik ve kontrol konularının netleştirildiği detaylı Taslak Protokol hazırlanır ve ticari işlem süreci başlatılır.
10. TEKLİF HAZIRLIK
Teklif Hazırlık aşamasında oluşturulmuş ve girişim ile müzakerelere zemin oluşturacak olan Taslak Protokol girişim ile paylaşılır.
11. TİCARİ MÜZAKERE
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ve Girişim adayı ile genel hatlarıyla anlaşılan Ön Protokol detaylandırılır ve Detaylı Ön Protokol üzerinden müzakereler başlar. Ticari Müzakere sürecinde genel prensip, birleştirici müzakerelerin (değerin yaratılması ve bölüşülmesi üzerine) yürütülmesine taraflara imkan tanımasıdır.
12. SÖZLEŞME
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ile girişim adayının önceki süreçlerde üzerinde anlaştıkları çerçevede Yatırım Sözleşmesi iki tarafın yetkilileri tarafından imzaya açılır.
13. YÖNETİM ATAMALARI
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından yatırım yapılmasına karar verilen girişim ile imzalanan sözleşme sonrası maddelerin uygulamasına geçilir. İlk olarak Girişim Yönetim Kurulu ve (eğer Sözleşmede var ise) diğer yönetim kademesi atamaları yapılır.
14. İŞLETME YÖNETİMİ
Girişim’in işletme yönetimine rehberlik edecek hedefler ve ortak iş planı hazırlanır.
15. PERFORMANS YÖNETİMİ
Hazırlanan hedeflere ulaşmak için performans yönetiminde kullanılacak temel performans göstergeleri (KPI) belirlenen periyodlarda DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yönetim Ekipleri ile paylaşılır ve operasyonlara ilişkin kararlar hayata geçirilir.
16. YATIRIMCI TOPLANTILARI
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından girişime yatırım yapılma sürecinde çıkış potansiyeliyle ilgili ön çalışma yapılmıştır. Oluşan fırsatlar doğrultusunda DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU görüşmelerini gerçekleştirir.
17. TEKLİF DEĞERLENDİRME
Girişime yapılan teklifler DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU stratejileri doğrltusunda değerlendirilir.
18. ÇIKIŞ
İcra Komitesi tarafından yürütülen müzakereler sonucu DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU açısından potansiyel Yatırımcı’nın teklifi uygun görülürse Yatırım Komitesi onayı ile teklif kabul edilir ve sözleşmeler imzanalarak Çıkış tamamlanır.
DİJİTAL TEKNOLOJİLER Fonu Yatırım Stratejisi
-

DİJİTAL TEKNOLOJİLER Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF);

  • Fintek, bilgi, iletişim ve akıllı şehir teknolojileri alanlarında teknoloji ve yenilik odaklı,
  • Ölçeklenebilir fikir ve operasyonlara sahip,
  • Büyüme kabiliyeti olan ve
  • İhracatı hedefleyen girişimlere
  •  
Bilgi, deneyim ve uzun vadeli sermaye aktarımı sağlar.
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU İHRAÇ BELGESİ
-
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU İHRAÇ BELGESİ
Fon Unvanı LETVEN CAPITAL Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.  TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Fon Yöneticisi LETVEN CAPITAL Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Saklayıcı Kuruluş Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Fon Tipi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Fon Kuruluş Tarihi 20.12.2019
Fon Stratejisi Fon, ana sektör olarak finansal teknolojiler, akıllı şehir teknolojileri, dijital sanayi teknolojileri, sağlık teknolojileri, çevre teknolojileri, lojistik ve ulaşım teknolojileri ve bunlarla ilgili olan sektörlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.
Para Birimi TL
Fon’un Süresi 5+2 yıl (Son iki yıl tasfiye dönemidir.)
Değerleme Kuruluşu  Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bağımsız Denetçi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş.
Vergi Denetimi Finans Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Varlık Dağılımı Min. %80 Yurtiçi Girişim Sermayesi Yatırımları
Mak. %10 Yurtdışı Girişim Sermayesi Yatırımları
Mak. %10 Nakit ve Benzerleri
İslami Finans İlkelerine Uyum Fon’un faaliyet ve yatırımlarında İslami finans ilkelerine uyulur.
Yatırımcı Profili Nitelikli yatırımcılar
Fon Yönetim Ücreti Fon toplam değerinin yıllık olarak %2,5’i
Performans Ücreti Fon’un performans hedefi ...........................’nin üzerinde bir getiri elde etmektir. Hedefin üzerinde elde edilen getirinin %......’si performans ücreti olarak Fon Yönetici tarafından tahsil edilecektir.
Kar Payı Dağıtımı Yapılabilecektir.
Fiyat Açıklama Tarihleri Asgari olarak ayda bir kere (ay sonunda) fiyat açıklanır. Fon yöneticisi bunun dışındaki tarihlerde de fon birim pay fiyatı hesaplayıp ilan edebilir.
Katılma Payı Alım Esasları Her işgünü alım talimatı verilebilir. Alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak birim pay fiyatından, söz konusu fiyatın ilan edildiği tarih de dahil olmak üzere 6 işgünü içinde gerçekleştirilir.
Katılma Payı Satım Esasları Her işgünü alım talimatı verilebilir. Alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak birim pay fiyatından, söz konusu fiyatın ilan edildiği tarih de dahil olmak üzere 6 işgünü içinde gerçekleştirilir. Her yıl için ayrı ayrı uygulanmak üzere, satım talepleri nedeniyle ödenmesi gereken toplam tutar yıl başı itibariyle hesaplanan Fon Toplam Değeri’nin %5’inden fazla olursa, Kurucu aşan kısma denk gelen miktarda satım talebini karşılamama hakkına sahiptir. Karşılanamayan talimatları sonraki yıla devreder.
Yatırımcılar Arasında Pay Devri Fon yöneticisinin onayıyla katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür.
Asgari İşlem Limiti Yoktur.
Giriş Çıkış Komisyonu Yoktur.
Tasfiye Şekli Tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon’un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştukça, oluşan nakit fazlası pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.
DİJİTAL TEKNOLOJİLER Fonu Fiyat Değişimleri
-
Fiyatın Geçerli Olduğu Tarih Fiyat
01.02.2020 1.0000
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU DOKÜMANLARI
-
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU İCAZET BELGESİ
-