GENIUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

GENIUS Fonu Yatırım Stratejisi
-

GENIUS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF);

Fon’un unvani “Green Environment Impact Upcycled Social” kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Fon, ana sektör olarak, yeşil ekonomi, etki ekonomisi alanında sosyal ve çevre etki oluşturan, döngüsel ekonomi, ileri dönüşüm, yeşil sanayi, yeşil ofis, yeşil dönüşüm, yeşil finans çözümleri, Sanayi 5.0, yenilebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, gıda lojistik çözümleri, lojistik optimizasyon yazılımları, dağıtım perakende, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri, dijital ikiz ve simülasyon teknolojileri, robotik, AR, VR gibi teknolojileri, yapay zeka, biyoteknolojiyle dönüşüm ve akıllı materyaller, akıllı hareketlilik ve ulaşım, sıfır kirlilik ve toksitlerden arındırma çözümlerine , uygulamalarına ve girişimlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

GENIUS FONU İHRAÇ BELGESİ
-
GENIUS FONU DOKÜMANLARI
-
İç Tüzük
GENIUS FONU İCAZET BELGESİ
-