PREO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

PREO Fonu Yatırım Stratejisi
-

PREO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF);

Fon’un unvani “Profitable Reenewable Energy Opportunites” kelimelerinin bas harflerinden olusturulmustur. Fon, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarindan elektrik, mekanik, hidrolik, 1s1 enerjileri üretmeye yönelik yatırımlar, rüzgar tribünü teknolojileri, güneş enerji cihazları, biyogaz cihazları, jeotermal enerji cihazları tasarım ve üretim yatırımları, enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı teknolojiler, yenilebilir enerji ile çalışan her türlü araç teknolojileri, elektromobilite ve yenilebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri çözümlerine, uygulamalarına ve girişimlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

PREO FONU İHRAÇ BELGESİ
-
PREO FONU DOKÜMANLARI
-
İç Tüzük
Preo FONU İCAZET BELGESİ
-