TARS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

TARS Fonu Misyonu ve Vizyonu
+
MİSYON
Global iş birlikleri ile sürdürülebilir yenilikçi tarım, gıda ekosistemi oluşturmak. Liderlik yapma potansiyeline sahip, küresel rekabette öncü olabilecek firmaların katma değer yaratmaları için akıl, sermaye ve emek sağlamak.
VİZYON
Tarım, gıda ekosisteminin dünyada öncü olması için, insana değer veren ve ortak aklın ürünü olan yenilikçi teknolojilerin etkin kullanılmasında rekaberci* iş modelleri geliştiren, sermayesini sürekli büyüten fon olmak.


rekaBERci: İngilizce karşılığı, ‘’Cooperation’’ ‘’competition’’ kelimelerinin birleşiminden türetilen ‘’coopetition’’ olan rekaberlik, her şeyden önce Pazar payını artırmak için uygulanan kurumlar arası örgütlenme ve işbirliğine dayanan ortaklaşa rekabet stratejisine verilen addır.

TARS Fonu Yatırım Alanları
-
ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
Tarım Biyoteknolojisi
Ekin ve hayvan yetiştiriciliğine yönelik olarak genetik, mikrobiyom, ıslah, hayvan sağlığı gibi konularda çiftlikte elde edilen bilgiler
Çiftlik Yönetimi
Yazılım, Sensörler ve IoT, Tarım verileri toplayan cihazlar, karar alma desteği sağlayan yazılımlar, büyük veri analizleri
Çiftlikte Robot Kullanımı, Mekanizasyon ve Ekipmanlar
Çiftlik makineleri, otomasyon, drone üreticileri, yetiştiricilik ekipmanları
Biyoenerji ve Biyomateryaller
Gıda dışı özütleme ve işleme, besleme stoğu teknolojisi, kenevirden elde edilen tıbbi ürünler
Tedarik Zinciri Teknolojileri
Gıda güvenliğine ve izlenebilirliğine yönelik teknolojiler, lojistik ve ulaştırma, işleme teknolojileri
Tarım Endüstrisi Pazar Yerleri
Mal alım-satım platformları, çevrimiçi girdi satın alma, ekipman kiralama
İnovatif Gıda
Kültürlenmiş et, yeni malzemeler, bitkisel proteinler
HİZMET TEKNOLOJİLERİ
Mağaza İçi Perakende ve Restoran Teknolojileri
Raf düzenleyen robotlar, üç boyutlu gıda yazıcıları, POS sistemleri, yiyecek artığı izlemeye yönelik IoT uygulamaları
Restoran Pazar Yerleri
Geniş bir tedarikçi yelpazesinden yiyecek sunan çevrimiçi teknoloji platformları
e-Market
İşlenmiş ve işlenmemiş tarımsal ürünlerin tüketiciye satışına ve teslimatına yönelik çevrimiçi mağazalar ve pazar yerleri. (Çiftlikten tüketiciye e-market F2C)
Ev ve Pişirme Teknolojisi
Akıllı mutfak aletleri, besin teknolojileri, yiyecekleri test eden cihazlar
Çevrimiçi Restoranlar ve Yemek Kitleri
Yemek sunan ve evde pişirilmek üzere önceden miktarı belirlenen malzemeler gönderen start-up’lar.
Finansal Teknolojiler
Ödeme, finansman, gelir gider takibi, para transferleri ve kitlesel fonlama
TARS Fonu Portföy Stratejisi
-

TARS; tarım, gıda ve teknolojileri alanlarında ortaya konan fikirler ve erken aşama finansmandan geç aşama finansmana kadar farklı aşamalardaki yatırımcılarla beraber Kazan-Kazan ve Değer Yarat felsefesiyle ilerler.

TARS; Bireyler, Start-Up Girişimler ve Küçük ve Orta Boy İşletmelerin yanında yer alarak bilgi, deneyim ve sermaye sağlamaktadır.

Portföy içerisinde yer alan firmaların değer zincirinde birbirini destekler nitelikte seçilmesine, küresel düzeyde rekabette öne çıkacak potansiyele sahip olmasına ve Türkiye’den dünya markaları yaratılması amacı ile sinerji yaratmasına önem verilir.
TARS Fonu Değerlendirme Kriterleri
-
TARS profesyonel kadroları ve iş ortakları tarafından beş farklı değerlendirme kriter grubu çerçevesinde incelenen ve fon yatırım stratejileri çerçevesinde öne çıkan girişimler yatırım almaktadır.
İş Çekiciliği
Girişim faaliyet alanının ticari açıdan ortaya koyduğu gelecek
Pazar Çekiciliği
Girişimin içinde bulunduğu pazarın yapısı ve gelecek potansiyeli
Ürün/Hizmet Çekiciliği
Girişimin yarattığı değerin müşteriler nezdindeki değer algısı
Yönetimsel Güç
Girişimin yönetim kadrolarının bilgi ve tecrübesi
Yatırım Çıkış Potansiyeli
Girişimin gelecekte ulaştığı değer üzerinden kazanç sağlama imkanı

TARS yatırım ve portföy performans süreci birbiri ile bütünleşik ve 5 aşamalı operasyonlar çerçevesinde yönetilmektedir.
BUL
Tarım, gıda ve teknolojileri alanlarında fikir ve girişimlerin taranarak ön elemeden geçirildiği; yapılan değerlendirme sonucunda yüksek potansiyeli olan fırsatlar ile ilerleme kararının alındığı aşama
DEĞERLENDİR
Öne çıkan yatırım fırsatları ile detaylı inceleme süreçlerinin işletildiği ve fon bünyesinde yatırım kararının alındığı aşama
KAZAN
Taraflar arasında başarılı bir geleceğe birlikte uzanmak üzere yapılan ticari görüşmeler ve sözleşme süreci
YÖNET
Yatırım yapılan girişimlerin üzerinde mutabık kalınan iş planı çerçevesinde hedeflere ulaşması için fonun sahip olduğu bilgi ve tecrübenin aktarılması ile yönetsel desteğin sağlanması
ÇIKIŞ
Ticari hedeflerine ulaşmış ve pazarda değerinin karşılığını bulmuş yatırımların fon bünyesinden geleceği hazırlayacak yeni yatırımcılara devredilmesi
Adım 1:
Yatırım arayışında olan şirketler DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU web sitesi üzerinden temel bilgilerini paylaşarak başvuru yaparlar.
Adım 2:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ekosisteminde yer alan iş ortakları ile birlikte başvuru yapan ve pazarda girişim potansiyeli olan şirketlerle ilgili proaktif araştırma yapılır.
Adım 3:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU analiz ekipleri tarafından potansiyel yatrım fırsatları yatırım kriterleri doğrultusunda ön değerlendirmeye tutulur.
Adım 4:
yatırım potansiyeli olduğuna inanılan girişim adayları ile ilişki başlatılır, yönetim ekibini ve girişim adayının çalışma ortamını daha yakından hissedebilmek için gizlilik anlaşmasının karşılıklı imzalanmasını takiben yarım günlük bir toplantı düzenlenir.
Adım 5:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU kaynak ayırma stratejisi ile örtüştüğüne inanılan girişim adayı ile müzakere aşamasında zemin oluşturması için Yönetim İlerleme Kararı doğrultusunda Taraflar Anlayış Mektubu hazırlanır.
Adım 6:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yatırım Komitesi’nin yatırım yapmayı planladığı Girişim adayı için değerlendirme sürecini yürütecek Durum Tespiti Ekibi oluşturulur ve Girişim adayı ile bu doğrultuda Taraflar Anlayış Mektubu karşılıklı imzalanır.
Adım 7:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından yatırım yapılması planlanan girişim adayının ticari, hukuki ve operasyonal bilgilerini gösteren Durum Tespit Dökümanı hazırlanır. Yapılan saha ziyaretleri ve mülakatlar ile Yatırımcı sunumuna kadar olan süreç yönetilir.
Adım 8:
Durum Tespiti Ekibi tarafından tamamlanan analizler ve mülakat çalışmaları Yatırımcı Sunum Dökümanı olarak hazırlanır ve DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yatırım Komitesi’nin yatırım kararı alabilmesi için Girişim adayı Yönetim Ekibi ile birlikte İcra Komitesi’ne sunulur.
Adım 9:
Yatırım Komitesi, bütün bu değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak girişim adayına yatırım yapma veya yapmama kararını verir. Yatırım yapılmasına uygun olduğuna inanılan girişim ile ekonomik ve kontrol konularının netleştirildiği detaylı Taslak Protokol hazırlanır ve ticari işlem süreci başlatılır.
Adım 10:
Teklif Hazırlık aşamasında oluşturulmuş ve girişim ile müzakerelere zemin oluşturacak olan Taslak Protokol girişim ile paylaşılır.
Adım 11:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ve Girişim adayı ile genel hatlarıyla anlaşılan Ön Protokol detaylandırılır ve Detaylı Ön Protokol üzerinden müzakereler başlar. Ticari Müzakere sürecinde genel prensip, birleştirici müzakerelerin (değerin yaratılması ve bölüşülmesi üzerine) yürütülmesine taraflara imkan tanımasıdır.
Adım 12:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ile girişim adayının önceki süreçlerde üzerinde anlaştıkları çerçevede Yatırım Sözleşmesi iki tarafın yetkilileri tarafından imzaya açılır.
Adım 13:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından yatırım yapılmasına karar verilen girişim ile imzalanan sözleşme sonrası maddelerin uygulamasına geçilir. İlk olarak Girişim Yönetim Kurulu ve (eğer Sözleşmede var ise) diğer yönetim kademesi atamaları yapılır.
Adım 14:
Girişim’in işletme yönetimine rehberlik edecek hedefler ve ortak iş planı hazırlanır.
Adım 15:
Hazırlanan hedeflere ulaşmak için performans yönetiminde kullanılacak temel performans göstergeleri (KPI) belirlenen periyodlarda DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yönetim Ekipleri ile paylaşılır ve operasyonlara ilişkin kararlar hayata geçirilir.
Adım 16:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından girişime yatırım yapılma sürecinde çıkış potansiyeliyle ilgili ön çalışma yapılmıştır. Oluşan fırsatlar doğrultusunda DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU görüşmelerini gerçekleştirir.
Adım 17:
Girişime yapılan teklifler DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU stratejileri doğrltusunda değerlendirilir.
Adım 18:
İcra Komitesi tarafından yürütülen müzakereler sonucu DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU açısından potansiyel Yatırımcı’nın teklifi uygun görülürse Yatırım Komitesi onayı ile teklif kabul edilir ve sözleşmeler imzanalarak Çıkış tamamlanır.
1. BAŞVURU
Yatırım arayışında olan şirketler DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU web sitesi üzerinden temel bilgilerini paylaşarak başvuru yaparlar.
2. FIRSAT ARAŞTIRMASI
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ekosisteminde yer alan iş ortakları ile birlikte başvuru yapan ve pazarda girişim potansiyeli olan şirketlerle ilgili proaktif araştırma yapılır.
3. ÖN TARAMA
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU analiz ekipleri tarafından potansiyel yatrım fırsatları yatırım kriterleri doğrultusunda ön değerlendirmeye tutulur.
4. ÖN TESPİT
yatırım potansiyeli olduğuna inanılan girişim adayları ile ilişki başlatılır, yönetim ekibini ve girişim adayının çalışma ortamını daha yakından hissedebilmek için gizlilik anlaşmasının karşılıklı imzalanmasını takiben yarım günlük bir toplantı düzenlenir.
5. İLERLEME KARARI
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU kaynak ayırma stratejisi ile örtüştüğüne inanılan girişim adayı ile müzakere aşamasında zemin oluşturması için Yönetim İlerleme Kararı doğrultusunda Taraflar Anlayış Mektubu hazırlanır.
6. SAHA ARAŞTIRMASI
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yatırım Komitesi’nin yatırım yapmayı planladığı Girişim adayı için değerlendirme sürecini yürütecek Durum Tespiti Ekibi oluşturulur ve Girişim adayı ile bu doğrultuda Taraflar Anlayış Mektubu karşılıklı imzalanır.
7. DURUM TESPİTİ
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından yatırım yapılması planlanan girişim adayının ticari, hukuki ve operasyonal bilgilerini gösteren Durum Tespit Dökümanı hazırlanır. Yapılan saha ziyaretleri ve mülakatlar ile Yatırımcı sunumuna kadar olan süreç yönetilir.
8. YATIRIMCI SUNUMU
Durum Tespiti Ekibi tarafından tamamlanan analizler ve mülakat çalışmaları Yatırımcı Sunum Dökümanı olarak hazırlanır ve DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yatırım Komitesi’nin yatırım kararı alabilmesi için Girişim adayı Yönetim Ekibi ile birlikte İcra Komitesi’ne sunulur.
9. YATIRIM KARARI
Yatırım Komitesi, bütün bu değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak girişim adayına yatırım yapma veya yapmama kararını verir. Yatırım yapılmasına uygun olduğuna inanılan girişim ile ekonomik ve kontrol konularının netleştirildiği detaylı Taslak Protokol hazırlanır ve ticari işlem süreci başlatılır.
10. TEKLİF HAZIRLIK
Teklif Hazırlık aşamasında oluşturulmuş ve girişim ile müzakerelere zemin oluşturacak olan Taslak Protokol girişim ile paylaşılır.
11. TİCARİ MÜZAKERE
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ve Girişim adayı ile genel hatlarıyla anlaşılan Ön Protokol detaylandırılır ve Detaylı Ön Protokol üzerinden müzakereler başlar. Ticari Müzakere sürecinde genel prensip, birleştirici müzakerelerin (değerin yaratılması ve bölüşülmesi üzerine) yürütülmesine taraflara imkan tanımasıdır.
12. SÖZLEŞME
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ile girişim adayının önceki süreçlerde üzerinde anlaştıkları çerçevede Yatırım Sözleşmesi iki tarafın yetkilileri tarafından imzaya açılır.
13. YÖNETİM ATAMALARI
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından yatırım yapılmasına karar verilen girişim ile imzalanan sözleşme sonrası maddelerin uygulamasına geçilir. İlk olarak Girişim Yönetim Kurulu ve (eğer Sözleşmede var ise) diğer yönetim kademesi atamaları yapılır.
14. İŞLETME YÖNETİMİ
Girişim’in işletme yönetimine rehberlik edecek hedefler ve ortak iş planı hazırlanır.
15. PERFORMANS YÖNETİMİ
Hazırlanan hedeflere ulaşmak için performans yönetiminde kullanılacak temel performans göstergeleri (KPI) belirlenen periyodlarda DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yönetim Ekipleri ile paylaşılır ve operasyonlara ilişkin kararlar hayata geçirilir.
16. YATIRIMCI TOPLANTILARI
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından girişime yatırım yapılma sürecinde çıkış potansiyeliyle ilgili ön çalışma yapılmıştır. Oluşan fırsatlar doğrultusunda DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU görüşmelerini gerçekleştirir.
17. TEKLİF DEĞERLENDİRME
Girişime yapılan teklifler DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU stratejileri doğrltusunda değerlendirilir.
18. ÇIKIŞ
İcra Komitesi tarafından yürütülen müzakereler sonucu DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU açısından potansiyel Yatırımcı’nın teklifi uygun görülürse Yatırım Komitesi onayı ile teklif kabul edilir ve sözleşmeler imzanalarak Çıkış tamamlanır.
TARS Fonu Yatırım Stratejisi
-

TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF);

  • Tarım, gıda ve teknolojileri alanlarında teknoloji ve yenilik odaklı,
  • Ölçeklenebilir fikir ve operasyonlara sahip,
  • Büyüme kabiliyeti olan ve
  • İhracatı hedefleyen girişimlere

Bilgi, deneyim ve uzun vadeli sermaye aktarımı sağlar.
TARS FONU İHRAÇ BELGESİ
-
TARS Fonu Fiyat Değişimleri
-
Fon Fiyatının İlan Edildiği Tarih Fon Birim Pay Değeri
27.09.2023 8,425908
26.09.2023 8,426551
25.09.2023 8,427194
22.09.2023 8,427837
21.09.2023 8,429767
20.09.2023 8,430410
19.09.2023 8,431053
18.09.2023 8,431697
15.09.2023 8,432340
14.09.2023 8,434270
13.09.2023 8,434914
12.09.2023 8,435557
11.09.2023 8,436211
08.09.2023 8,436854
07.09.2023 8,438786
06.09.2023 8,439430
05.09.2023 8,454407
04.09.2023 8,455052
01.09.2023 8,455697
31.08.2023 8,457632
29.08.2023 8,457681
28.08.2023 8,458972
25.08.2023 8,459626
24.08.2023 8,461562
23.08.2023 8,462208
22.08.2023 8,462854
21.08.2023 8,463499
18.08.2023 8,464145
17.08.2023 8,466082
16.08.2023 8,466728
15.08.2023 8,467374
14.08.2023 8,468020
11.08.2023 8,468940
10.08.2023 8,470872
09.08.2023 8,471526
08.08.2023 8,472170
07.08.2023 8,472814
04.08.2023 8,473465
03.08.2023 8,475399
02.08.2023 8,476043
01.08.2023 8,476674
31.07.2023 8,477302
28.07.2023 8,478542
27.07.2023 8,480468
26.07.2023 8,481103
25.07.2023 8,481723
24.07.2023 8,482353
21.07.2023 8,482949
20.07.2023 8,484868
19.07.2023 8,485491
18.07.2023 8,486126
17.07.2023 8,486756
14.07.2023 8,487357
13.07.2023 8,489278
12.07.2023 8,489911
11.07.2023 8,490542
10.07.2023 8,491173
07.07.2023 8,491785
06.07.2023 8,493707
05.07.2023 8,494337
04.07.2023 8,494978
03.07.2023 8,495609
27.06.2023 8,496168
26.06.2023 8,498833
23.06.2023 8,499694
22.06.2023 8,501689
21.06.2023 8,488507
20.06.2023 8,489154
19.06.2023 8,489802
16.06.2023 8,490394
15.06.2023 8,492396
14.06.2023 8,493028
13.06.2023 8,493659
12.06.2023 8,494293
09.06.2023 8,494840
08.06.2023 8,496823
07.06.2023 8,497464
06.06.2023 8,498097
05.06.2023 8,498730
02.06.2023 8,499233
01.06.2023 8,501208
31.05.2023 8,501830
30.05.2023 8,502503
29.05.2023 8,503126
26.05.2023 8,503656
25.05.2023 8,505634
24.05.2023 8,506258
23.05.2023 8,506882
22.05.2023 8,507505
18.05.2023 8,507964
17.05.2023 8,510621
16.05.2023 8,511245
15.05.2023 8,511873
12.05.2023 8,512393
11.05.2023 8,514387
10.05.2023 8,515014
09.05.2023 8,515632
08.05.2023 8,516264
04.05.2023 8,518766
03.05.2023 8,519380
02.05.2023 8,519996
01.05.2023 8,520425
27.04.2023 8,523743
26.04.2023 8,524359
25.04.2023 8,525003
24.04.2023 8,525622
21.04.2023 8,526062
19.04.2023 8,528719
18.04.2023 8,529338
17.04.2023 8,529958
14.04.2023 8,530467
13.04.2023 8,532446
12.04.2023 8,533066
11.04.2023 8,533687
10.04.2023 8,534307
07.04.2023 8,534819
06.04.2023 8,536798
05.04.2023 8,537416
04.04.2023 8,538032
03.04.2023 8,538651
31.03.2023 8,552633
30.03.2023 8,552919
29.03.2023 8,553522
28.03.2023 8,554125
27.03.2023 8,554735
24.03.2023 8,555195
23.03.2023 8,557154
22.03.2023 8,557758
21.03.2023 8,558374
20.03.2023 8,558982
17.03.2023 8,559436
16.03.2023 8,561412
15.03.2023 8,562019
14.03.2023 8,562562
13.03.2023 8,563064
10.03.2023 8,563374
09.03.2023 8,565163
08.03.2023 8,565677
07.03.2023 8,236495
06.03.2023 8,236880
03.03.2023 8,236745
02.03.2023 8,238367
01.03.2023 8,238738
28.02.2023 8,239175
27.02.2023 8,241217
24.02.2023 8,241848
23.02.2023 8,249134
22.02.2023 8,266114
21.02.2023 8,254435
20.02.2023 8,241967
17.02.2023 8,240609
16.02.2023 8,232653
15.02.2023 8,194533
14.02.2023 8,195185
13.02.2023 8,195826
10.02.2023 8,196504
09.02.2023 8,198399
08.02.2023 7,957016
07.02.2023 7,988699
06.02.2023 7,989465
03.02.2023 7,956019
02.02.2023 7,961556
01.02.2023 7,992959
31.01.2023 8,008638
30.01.2023 8,026909
27.01.2023 8,033796
26.01.2023 8,040155
25.01.2023 8,045230
24.01.2023 8,051382
23.01.2023 8,058394
20.01.2023 8,054664
19.01.2023 8,053092
18.01.2023 8,041084
17.01.2023 8,026696
16.01.2023 8,000765
13.01.2023 7,999215
12.01.2023 7,973082
11.01.2023 8,006907
10.01.2023 8,029056
09.01.2023 8,049101
06.01.2023 8,025326
05.01.2023 8,075871
04.01.2023 8,089044
03.01.2023 8,100773
02.01.2023 8,087236
30.12.2022 8,082018
29.12.2022 8,075182
20.12.2022 4,090985
30.11.2022 4,088032
31.10.2022 4,096163
30.09.2022 4,102969
31.08.2022 4,100812
29.07.2022 4,064390
30.06.2022 4,013769
29.06.2022 4,019324
31.05.2022 4,001483
29.04.2022 3,889929
31.03.2022 3,288493
28.02.2022 3,202129
17.02.2022 3,188714
02.02.2022 3,189600
31.01.2022 3,212128
06.01.2022 1,874259
31.12.2021 1,875084
30.12.2021 1,875084
30.11.2021 1,584301
31.10.2021 0,954655
30.09.2021 0,959956
21.09.2021 0,963170
31.08.2021 0,970678
30.07.2021 0,998386
TARS FONU DOKÜMANLARI
-
TARS FONU İCAZET BELGESİ
-