Financial Technologies

It invests in technologies such as data storage and analysis technologies, digital twin and simulation technologies, robotics, AR, VR and deep technology initiatives and applications in the fields of finance, smart cities, digital industry, internet of things and industry 4.0, health, environment, logistics and transportation, including Information and Communication Technologies and its sub-fields.

finance.png

FİNANSAL TEKNOLOJİLER

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve bunun alt alanları olmak üzere, bilgi ve iletişim teknolojilerinin finans, akıllı şehirler, dijital sanayi, nesnelerin interneti ve endüstri 4.0, sağlık, çevre, lojistik ve ulaşım alanlarındaki veri depolama ve analiz teknolojileri, dijital ikiz ve simülasyon teknolojileri, robotik, AR, VR gibi teknolojileri ve derin teknoloji girişimlerine ve uygulamalarına yatırım yapmaktadır.