Green Energy Technologies

Green economy, impact economy, social and environmental impact, circular economy, upcycling, green industry, green office, green transformation, green finance solutions, Industry 5. 0, renewable energy technologies and energy efficiency, food logistics solutions, logistics optimization software, distribution retail, data storage and analysis technologies in the field of green and digital technologies, digital twin and simulation technologies, technologies such as robotics, AR, VR, artificial intelligence, biotechnology transformation and smart materials, smart mobility and transportation, zero pollution and non-toxicity solutions, applications and initiatives.

green.png

Yeşil ekonomi, etki ekonomisi alanında sosyal ve çevre etki oluşturan, döngüsel ekonomi, ileri dönüşüm, yeşil sanayi, yeşil ofis, yeşil dönüşüm, yeşil finans çözümleri, Sanayi 5.0, yenilebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, gıda lojistik çözümleri, lojistik optimizasyon yazılımları, dağıtım perakende, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri, dijital ikiz ve simülasyon teknolojileri, robotik, AR, VR gibi teknolojileri, yapay zeka, biyoteknolojiyle dönüşüm ve akıllı materyaller, akıllı hareketlilik ve ulaşım, sıfır kirlilik ve toksitlerden arındırma çözümlerine , uygulamalarına ve girişimlerine yatırım yapmaktadır.