Gayrimenkul Teknolojileri

Agent matching and brokerage services, construction and building technologies, corporate and shared housing, data, valuation and analytics, insurance technologies, investment and crowd financing, rent guarantee and financing solutions, leasing and leasing solutions, marketplace listing and search services, management and operation solutions, It invests in circular economy, green building, green office, green office, green transformation, renewable building energy technologies and energy efficiency, solutions, applications and initiatives, including mortgage and financing solutions, project management solutions, property management and leasing, property management technology, SaaS (Space-as-a-Service) and smart building solutions, virtual imaging solutions.

gayrmenkul.png

Gayrimenkul sektörünün teknolojik ile dijitalleşmesi odaklı acente eşleştirme ve aracılık hizmetleri, inşaat ve yapı teknolojileri, kurumsal ve ortak konut kullanma, veri, değerleme ve analitik, sigorta teknolojileri, yatırım ve kitle finansmanı, kira garantisi ve finansman çözümleri, kiralama ve leasing çözümleri, pazaryeri listeleme ve arama hizmetleri, yönetim ve operasyon çözümleri, mortgage ve finansman çözümleri, proje yönetimi çözümleri, mülk yönetimi ve kiralama, mülk yönetimi teknolojisi, SaaS(Space-as-a-Service) ve akıllı bina çözümleri, sanal görüntüleme çözümleri başta olmak üzere döngüsel ekonomi, yeşil bina, yeşil ofis, yeşil dönüşüm, yenilebilir bina enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, çözümlerine, uygulamalarına ve girişimlerine yatırım yapmaktadır.