Renewable Energy Technologies

It invests in technologies for generating electrical, mechanical, hydraulic, heat energies from renewable energy sources, wind turbine production, wind turbine technologies, solar energy devices, biogas devices, geothermal energy devices design and production technologies, energy storage systems, power plant investments, high capacity treatment based on renewable energy, fresh water obtaining, energy solutions in agricultural field and related sectors.

enerji-1713987961.png

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından elektrik, mekanik, hidrolik, 1s1 enerjileri üretmeye yönelik yatırımlar, rüzgar tribünü teknolojileri, güneş enerji cihazları, biyogaz cihazları, jeotermal enerji cihazları tasarım ve üretim yatırımları, enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı teknolojiler, yenilebilir enerji ile çalışan her türlü araç teknolojileri, elektromobilite ve yenilebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri çözümlerine, uygulamalarına ve girişimlerine yatırım yapmaktadır.