Robotics and Energy Technologies

It invests in technologies for generating electrical, mechanical, hydraulic, heat energies from renewable energy sources, wind turbine production, wind turbine technologies, solar energy devices, biogas devices, geothermal energy devices design and production technologies, energy storage systems, power plant investments, high capacity treatment based on renewable energy, fresh water obtaining, energy solutions in agricultural field and related sectors.

robotic.png

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİLERİ

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik, mekanik, hidrolik, ısı enerjileri üretmeye yönelik teknolojiler, rüzgar tribünü üretimi, rüzgar tribünü teknolojileri, rüzgar tribünleriyle birlikte hibrit olarak çalışan, güneş enerji cihazları, biyogaz cihazları, jeotermal enerji cihazları tasarım ve üretim teknolojileri, enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı, yüksek kapasiteli arıtma, tatlı su elde etme, tarımsal alanda enerji çözümleri ve bunlarla ilgili olan sektörlere yatırım yapmaktadır.