Robotik ve Enerji Teknolojileri

robotic.png

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİLERİ

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik, mekanik, hidrolik, ısı enerjileri üretmeye yönelik teknolojiler, rüzgar tribünü üretimi, rüzgar tribünü teknolojileri, rüzgar tribünleriyle birlikte hibrit olarak çalışan, güneş enerji cihazları, biyogaz cihazları, jeotermal enerji cihazları tasarım ve üretim teknolojileri, enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı, yüksek kapasiteli arıtma, tatlı su elde etme, tarımsal alanda enerji çözümleri ve bunlarla ilgili olan sektörlere yatırım yapmaktadır.