The Fund's title is formed from the initials "Green Environment Impact Upcycled Social". The Fund's main sectors are green economy, social and environmental impact upcycled in the field of impact economy, circular economy, upcycling, green industry, green office, green transformation, green finance solutions, Industry 5. 0, renewable energy technologies and energy efficiency, food logistics solutions, logistics optimization software, distribution retail, data storage and analysis technologies in the field of green and digital technologies, digital twin and simulation technologies, technologies such as robotics, AR, VR, artificial intelligence, biotechnology transformation and smart materials, smart mobility and transportation, zero pollution and non-toxicity solutions, applications and 6 initiatives. However, the Fund may also invest in sectors outside these sectors if appropriate investment opportunities arise.

Yeşil Ekonomi
* 16 Mayıs 2024

Fund Total Value

208.079,67 TL *

Fund Unit Share Value

1.149611

GENIUS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF);

Fon’un unvani “Green Environment Impact Upcycled Social” kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Fon, ana sektör olarak, yeşil ekonomi, etki ekonomisi alanında sosyal ve çevre etki oluşturan, döngüsel ekonomi, ileri dönüşüm, yeşil sanayi, yeşil ofis, yeşil dönüşüm, yeşil finans çözümleri, Sanayi 5.0, yenilebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, gıda lojistik çözümleri, lojistik optimizasyon yazılımları, dağıtım perakende, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri, dijital ikiz ve simülasyon teknolojileri, robotik, AR, VR gibi teknolojileri, yapay zeka, biyoteknolojiyle dönüşüm ve akıllı materyaller, akıllı hareketlilik ve ulaşım, sıfır kirlilik ve toksitlerden arındırma çözümlerine , uygulamalarına ve girişimlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Date the Fund Price was Announced Fund Unit Share Value

Other Venture Capital
Investment Funds