• TARS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
    TARS Girişim Sermayesi Fonu; fikir, start-up ve KOBİ aşamasındaki girişimlere yatırım yaparak tarım, gıda ve teknolojileri sektörüne katkı sağlamayı ve yatırımcılarına yüksek getiriyi değer üreterek kazandırmayı hedeflemektedir.
  • MİLRES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
    Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak sektöre katkı sağlamayı ve yatırımcılarına yüksek getiriyi değer üreterek kazandırmayı hedeflemektedir.

YATIRIMCI
OLMAK

Şirketlere yatırım yaparak pay sahibi olmak, şirketin büyümesi ve değer kazanmasıyla gelir elde etmek isteyenler.

YATIRIM
ALMAK

Dijital teknolojiler, tarım, gıda ve teknolojileri alanlarında fikri olanlar veya girişimlerini büyütmeye çalışanlar.

ÜRÜN VE HİZMET
SAĞLAYICILAR

Dijital, tarım ve gıda teknolojileri alanında deneyim, bilgi sahibi hizmet sağlayıcılar ve konuya ilgi duyanlar.

BİZDEN HABERDAR OL
 
  Aydınlatma metni’ni okudum ve onaylıyorum.
  Ticari elektronik ileti izni metni ’ni okudum ve onaylıyorum.