• TARS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
  TARS Girişim Sermayesi Fonu; fikir, start-up ve KOBİ aşamasındaki girişimlere yatırım yaparak tarım, gıda ve teknolojileri sektörüne katkı sağlamayı ve yatırımcılarına yüksek getiriyi değer üreterek kazandırmayı hedeflemektedir.
 • MİLRES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
  Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak sektöre katkı sağlamayı ve yatırımcılarına yüksek getiriyi değer üreterek kazandırmayı hedeflemektedir.
 • CODE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
  Code Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, ana sektör olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve bunun alt alanları olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin finans, akıllı şehirler, dijital sanayi, nesnelerin interneti ve endüstri 4.0, sağlık, çevre, lojistik ve ulaşım alanlarındaki veri depolama ve analiz teknolojileri, dijital ikiz ve simülasyon teknolojileri, robotik, AR, VR gibi teknolojileri ve derin teknoloji girişimlerine yatırım yaparak sektöre katkı sağlamayı ve yatırımcılarına yüksek getiriyi değer üreterek kazandırmayı hedeflemektedir.
 • GENIUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
  Genius Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, ana sektör olarak, yeşil ekonomi, etki ekonomisi alanında sosyal ve çevre etki oluşturan, döngüsel ekonomi, ileri dönüşüm, yeşil sanayi, yeşil ofis, yeşil dönüşüm, yeşil finans çözümleri, Sanayi 5.0, yenilebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, gıda lojistik çözümleri, lojistik optimizasyon yazılımları, dağıtım perakende, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri, dijital ikiz ve simülasyon teknolojileri, robotik, AR, VR gibi teknolojileri, yapay zeka, biyoteknolojiyle dönüşüm ve akıllı materyaller, akıllı hareketlilik ve ulaşım, sıfır kirlilik ve toksitlerden arındırma çözümlerine , uygulamalarına ve girişimlerine yatırım yaparak sektöre katkı sağlamayı ve yatırımcılarına yüksek getiriyi değer üreterek kazandırmayı hedeflemektedir.
 • PREO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
  Preo Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik, mekanik, hidrolik, ısı enerjileri üretmeye yönelik yatırımlar, rüzgar tribünü teknolojileri, güneş enerji cihazları, biyogaz cihazları, jeotermal enerji cihazları tasarım ve üretim yatırımları, enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı teknolojiler, yenilebilir enerji ile çalışan her türlü araç teknolojileri, elektromobilite ve yenilebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri çözümlerine, uygulamalarına ve girişimlerine yatırım yaparak sektöre katkı sağlamayı ve yatırımcılarına yüksek getiriyi değer üreterek kazandırmayı hedeflemektedir.
 • RETINA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
  Retina Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, ana sektör olarak, gayrimenkul sektörünün teknolojik ile dijitalleşmesi odaklı acente eşleştirme ve aracılık hizmetleri, inşaat ve yapı teknolojileri, kurumsal ve ortak konut kullanma, veri, değerleme ve analitik, sigorta teknolojileri, yatırım ve kitle finansmanı, kira garantisi ve finansman çözümleri, kiralama ve leasing çözümleri, pazaryeri listeleme ve arama hizmetleri, yönetim ve operasyon çözümleri, mortgage ve finansman çözümleri, proje yönetimi çözümleri, mülk yönetimi ve kiralama, mülk yönetimi teknolojisi, SaaS(Space-as-a-Service) ve akıllı bina çözümleri, sanal görüntüleme çözümleri başta olmak üzere döngüsel ekonomi, yeşil bina, yeşil ofis, yeşil dönüşüm, yenilebilir bina enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, çözümlerine, uygulamalarına ve girişimlerine yatırım yaparak sektöre katkı sağlamayı ve yatırımcılarına yüksek getiriyi değer üreterek kazandırmayı hedeflemektedir.
 • SOFA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
  Sofa Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, ana sektör olarak, orman ürünleri ve mobilya, tekstil, imalat, üretim, işlenebilen endüstriler, kompozit, kağıt ürünleri, baskı, matbaa, kimya, taş ve toprağa dayalı, metal sanayileri ile taşımacılık, lojistik, teknoloji hizmetleri, sağlık, endüstriyel hizmetler, gıda, elektronik teknolojileri, dağıtım servisleri dayanıklı ve dayanıksız tüketim ürünleri, yaşam, konaklama, turizm sektörlerinde sektör inovasyonu, ileri dönüşüm, yeşil sanayi, yeşil dönüşüm, yeşil finans çözümleri, Sanayi 5.0, yenilebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri, yapay zeka, biyoteknolojiyle dönüşüm ve akıllı materyaller, akıllı hareketlilik, robotik, AR, VR gibi teknolojilere ve derin teknoloji girişimlerine yatırım yaparak sektöre katkı sağlamayı ve yatırımcılarına yüksek getiriyi değer üreterek kazandırmayı hedeflemektedir.
 • TİMUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
  Timus Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, ana sektör olarak hastanecilik, laboratuvar, görüntüleme, tıbbi yazılımlar ve biyomedikal teknolojisi (ilaç hariç) girişimlerine ve uygulamalarına yatırım yapmayı hedeflemektedir. Ayrıca sağlık sektörüyle ilgili yenilenebilir enerji çözümleri, gayrimenkul teknolojileri ve akıllı şehir teknolojilerine de yatırımı hedeflemektedir. Bu alanlar başlıca enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı teknolojiler, yenilenebilir enerji ile çalışan her türlü araç teknolojileri, elektromobilite ve yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri çözümleri, veri ile yönetimi, yönetim ve operasyon çözümleri, proje yönetimi çözümleri, mülk yönetimi ve kiralama, mülk yönetimi teknolojisi, akıllı bina çözümleri, sanal görüntüleme çözümleri, yeşil bina, yeşil ofis, yeşil dönüşüm, yenilenebilir bina enerji teknolojileri ve enerji verimliliğidir. Bu alandaki uygulamalara, çözümlere ve girişimlere yatırım yaparak sektöre katkı sağlamayı ve yatırımcılarına yüksek getiriyi değer üreterek kazandırmayı hedeflemektedir.

YATIRIMCI
OLMAK

Şirketlere yatırım yaparak pay sahibi olmak, şirketin büyümesi ve değer kazanmasıyla gelir elde etmek isteyenler.

YATIRIM
ALMAK

Dijital teknolojiler, tarım, gıda ve teknolojileri alanlarında fikri olanlar veya girişimlerini büyütmeye çalışanlar.

ÜRÜN VE HİZMET
SAĞLAYICILAR

Dijital, tarım ve gıda teknolojileri alanında deneyim, bilgi sahibi hizmet sağlayıcılar ve konuya ilgi duyanlar.

BİZDEN HABERDAR OL
 
  Aydınlatma metni’ni okudum ve onaylıyorum.
  Ticari elektronik ileti izni metni ’ni okudum ve onaylıyorum.