KVKK Bilgilendirme

Şirketin ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Girişim Sermayesi Yatırım Fonları’nın kurulması ve yönetilmesidir.