Fonlardan Yatırım Alın

Fonları İnceleyin

Fonlardan Yatırım Alın

gold.png hand.png

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ile İlgili Bilgiler

LETVEN CAPITAL profesyonel kadroları ve iş ortakları tarafından beş farklı değerlendirme kriter grubu çerçevesinde incelenen ve fon yatırım stratejileri çerçevesinde öne çıkan girişimler yatırım almaktadır.

 • İş Çekiciliği: Girişim faaliyet alanının ticari açıdan ortaya koyduğu gelecek
 • Pazar Çekiciliği: Girişim faaliyet alanının ticari açıdan ortaya koyduğu gelecek
 • Ürün/Hizmet Çekiciliği : Girişimin içinde bulunduğu pazarın yapısı ve gelecek potansiyeli
 • Yönetimsel Güç: Girişimin yönetim kadrolarının bilgi ve tecrübesi
 • Ürün/Hizmet Çekiciliği: Girişimin yarattığı değerin müşteriler nezdindeki değer algısı
 • Yatırım Çıkış Potansiyeli: Girişimin gelecekte ulaştığı değer üzerinden kazanç sağlama imkanı
 • Pazar payını büyütme
 • Dünya markaları ile rekabet yapmak ve markayı yurtdışına götürme
 • Şeffalaşma ve sürdürülebilir büyüme sağlama
 • Uluslararası arenaya çıkmak için şeffaflaşma
 • Aile içinde karar alma YK disiplini getirme
 • Yol planı göstermesi ve vizyon vermesi
 • Nereye gitmek istiyorsun? Veya Nasıl yapmak istiyorsun? Sorularının yanıtlarını bulmaya yardımcı olma
 • Kara ve zarara ortak olma ve Riski bölüşme
 • Kurumsal yönetişimi arttırma

LETVEN CAPITAL yatırım ve portföy performans süreci birbiri ile bütünleşik ve 5 aşamalı operasyonlar çerçevesinde yönetilmektedir.

 • BUL
  Tarım, gıda ve teknolojileri alanlarında fikir ve girişimlerin taranarak ön elemeden geçirildiği; yapılan değerlendirme sonucunda yüksek potansiyeli olan fırsatlar ile ilerleme kararının alındığı aşama
 • DEĞERLENDİR
  Öne çıkan yatırım fırsatları ile detaylı inceleme süreçlerinin işletildiği ve fon bünyesinde yatırım kararının alındığı aşama
 • KAZAN
  Taraflar arasında başarılı bir geleceğe birlikte uzanmak üzere yapılan ticari görüşmeler ve sözleşme süreci
 • YÖNET
  Yatırım yapılan girişimlerin üzerinde mutabık kalınan iş planı çerçevesinde hedeflere ulaşması için fonun sahip olduğu bilgi ve tecrübenin aktarılması ile yönetsel desteğin sağlanması
 • ÇIKIŞ
  Ticari hedeflerine ulaşmış ve pazarda değerinin karşılığını bulmuş yatırımların fon bünyesinden geleceği hazırlayacak yeni yatırımcılara devredilmesi

Adım 1:
Yatırım arayışında olan şirketler DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU web sitesi üzerinden temel bilgilerini paylaşarak başvuru yaparlar.

Adım 2:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FON ekosisteminde yer alan iş ortakları ile birlikte başvuru yapan ve pazarda girişim potansiyeli olan şirketlerle ilgili proaktif araştırma yapılır.

Adım 3:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU analiz ekipleri tarafından potansiyel yatrım fırsatları yatırım kriterleri doğrultusunda ön değerlendirmeye tutulur.

Adım 4:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU yatırım potansiyeli olduğuna inanılan girişim adayları ile ilişki başlatılır, yönetim ekibini ve girişim adayının çalışma ortamını daha yakından hissedebilmek için gizlilik anlaşmasının karşılıklı imzalanmasını takiben yarım günlük bir toplantı düzenlenir.

Adım 5:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU kaynak ayırma stratejisi ile örtüştüğüne inanılan girişim adayı ile müzakere aşamasında zemin oluşturması için Yönetim İlerleme Kararı doğrultusunda Taraflar Anlayış Mektubu hazırlanır.

Adım 6:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yatırım Komitesi’nin yatırım yapmayı planladığı Girişim adayı için değerlendirme sürecini yürütecek Durum Tespiti Ekibi oluşturulur ve Girişim adayı ile bu doğrultuda Taraflar Anlayış Mektubu karşılıklı imzalanır.

Adım 7:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından yatırım yapılması planlanan girişim adayının ticari, hukuki ve operasyonal bilgilerini gösteren Durum Tespit Dökümanı hazırlanır. Yapılan saha ziyaretleri ve mülakatlar ile Yatırımcı sunumuna kadar olan süreç yönetilir.

Adım 8:
Durum Tespiti Ekibi tarafından tamamlanan analizler ve mülakat çalışmaları Yatırımcı Sunum Dökümanı olarak hazırlanır ve DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yatırım Komitesi’nin yatırım kararı alabilmesi için Girişim adayı Yönetim Ekibi ile birlikte İcra Komitesi’ne sunulur.

Adım 9:
Yatırım Komitesi, bütün bu değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak girişim adayına yatırım yapma veya yapmama kararını verir. Yatırım yapılmasına uygun olduğuna inanılan girişim ile ekonomik ve kontrol konularının netleştirildiği detaylı Taslak Protokol hazırlanır ve ticari işlem süreci başlatılır.

Adım 10:
Teklif Hazırlık aşamasında oluşturulmuş ve girişim ile müzakerelere zemin oluşturacak olan Taslak Protokol girişim ile paylaşılır.

Adım 11:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ve Girişim adayı ile genel hatlarıyla anlaşılan Ön Protokol detaylandırılır ve Detaylı Ön Protokol üzerinden müzakereler başlar. Ticari Müzakere sürecinde genel prensip, birleştirici müzakerelerin (değerin yaratılması ve bölüşülmesi üzerine) yürütülmesine taraflara imkan tanımasıdır.

Adım 12:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU ile girişim adayının önceki süreçlerde üzerinde anlaştıkları çerçevede Yatırım Sözleşmesi iki tarafın yetkilileri tarafından imzaya açılır.

Adım 13:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından yatırım yapılmasına karar verilen girişim ile imzalanan sözleşme sonrası maddelerin uygulamasına geçilir. İlk olarak Girişim Yönetim Kurulu ve (eğer Sözleşmede var ise) diğer yönetim kademesi atamaları yapılır.

Adım 14:
Girişim’in işletme yönetimine rehberlik edecek hedefler ve ortak iş planı hazırlanır.

Adım 15:
Hazırlanan hedeflere ulaşmak için performans yönetiminde kullanılacak temel performans göstergeleri (KPI) belirlenen periyodlarda DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU Yönetim Ekipleri ile paylaşılır ve operasyonlara ilişkin kararlar hayata geçirilir.

Adım 16:
DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU tarafından girişime yatırım yapılma sürecinde çıkış potansiyeliyle ilgili ön çalışma yapılmıştır. Oluşan fırsatlar doğrultusunda DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU görüşmelerini gerçekleştirir.

Adım 17:
Girişime yapılan teklifler DİJİTAL TEKNOLOJİLER FON stratejileri doğrultusunda değerlendirilir.

Adım 18:
İcra Komitesi tarafından yürütülen müzakereler sonucu DİJİTAL TEKNOLOJİLER FONU açısından potansiyel Yatırımcı’nın teklifi uygun görülürse Yatırım Komitesi onayı ile teklif kabul edilir ve sözleşmeler imzanalarak Çıkış tamamlanır.

Şirket değerlendirme kriterleri (aşağıdaki maddelerle sınırlı olmamakla birlikte) aşağıda yer almaktadır.

Yatırım Çıkış Potansiyeli: PYŞ tarafından Girişim adayına yatırım yapıldığı durumda, şirketin değerinin orta vadede artması ve arzu edilen zamanda hisselerin satılıp çıkılabilme potansiyelini gösterir.

Coğrafi Konumlama: Girişim adayının operasyonlarını yürüttüğü ve müşterilerine hizmet verdiği coğrafi bölgeleri belirtir.

Yatırım miktarı: Girişim adayının büyümek için ihtiyaç duyduğu yatırım miktarını tanımlar.

Yatırım aşaması: Girişim adayının şirket yaşam döngüsünde hangi aşamada olduğunu gösterir.

Ek ihtiyaçlar: Girişim adayının büyümesi için gerekli olan ek ihtiyaçları belirtir.

Geçmiş/tecrübe: Girişim adayının yönetim ekibini oluşturan kişilerin mesleki geçmişleri ve tecrübe düzeylerini tanımlar.

Yönetim yetenekleri: Girişim adayının yönetim ekibinin yönetimsel yetkinlikleri ve birlikte çalışma uyumları.

Pazar çekiciliği: PYŞ tarafından yatırım yapılması düşünülen Girişim adayının hizmet vermeyi planladığı pazarın mevcut durumu ve büyüme potansiyeli.

Pazar potansiyeli: Girişim adayının hizmet etmeyi planladığı pazarın maddi büyüklüğü.

Ürün farklılaşma: Girişim adayının ürününün olası rakiplerinin ürünleri ile farklılaştığı ve rekabetçi avantaj sağladığı özellikler.

Pazar/ürün uyumu: Girişim adayının ürününün hedeflenen Pazar tarafından talebi ve uyumu.

Rekabete karşı yalıtkanlık: Girişim adayının rakipleri tarafından ürünlerinin aynı ya da benzerleri ile piyasaya girmeleri önündeki koruma tedbirleri.

Finansal ileriye dönük tahmin: Girişim adayının beş yıllık orta/uzun vadede, ürün yol haritasını da göz önünde bulundurarak ciro, karlılık ve nakit akışı tahminleri.

İş/şirket değerleme: Girişim adayının ileriye dönük finansal tahminlerinin iş/şirket değerlemesinde girdi olarak kullanılması sonucu potansiyel değeri.

Yatırımcı sunumlarının içeriğinden beklenti şirketlere göre değişmekle ve kesin bir format olmamakla birlikte yukarıdaki başlıklara yönelik içerik barındırmalıdır.

 • Hedefi
 • İş Modeli
 • Problem
 • Çözüm
 • Pazar Büyüklüğü
 • Rekabet
 • Finansallar
 • Gelir Modeli
 • Çözüm Ortakları