Letven Capital

LETVEN CAPITAL Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., girişim sermayesi yatırım fonları kurmak ve yönetmek amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisanslı bir portföy yönetimi şirketidir. LETVEN CAPITAL, banka/aracı kurum/sigorta şirketi iştiraki olmayan yerli sermayeye sahip portföy yönetim şirketidir.

human-resources-intro.png

LETVEN CAPITAL; fon fazlası olan şahıs veya kurumsal yatırımcıların, yatırım ihtiyacı içindeki şirketlere yatırım yaparak bu şirkette pay sahibi olması ve şirketin büyümesi ve değer kazanmasıyla bu payları satarak kâr etmesi amacı ile girişim sermayesi yatırım fonları kurmaktadır.

LETVEN CAPITAL tarafından ilk kurulmuş fon olan TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu; tarım, gıda ve teknolojileri alanlarında fikir ve girişimlere yatırım yaparak ülkemiz tarım sektörüne katkı sağlamayı ve yatırımcılarına yüksek getiriyi, değer üreterek kazandırmayı hedeflemektedir. Yenilenebilir Enerji Kaynakları alanına odaklanan MİLRES Girişim Sermayesi Fonu’nun ardından da CODE, RETINA, GENIUS ve PREO isimli Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının kuruluş süreci tamamlanmıştır.

LETVEN CAPITAL; sektörün gelişimine destek sağlamak amacı ile Girişim Sermayesi Fonları Derneği (GİSED) ve VenTurkey Girişim Sermayesi Sektör Dergisi bünyesindeki çalışmalara ayrıca destek sağlamaktadır.

Misyon

Faaliyet gösterdiği sektörde liderlik yapma potansiyeline sahip ve küresel rekabette öne çıkabilecek firmaların katma değer yaratması için, kurmuş olduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonları aracılığı ile akıl, sermaye ve emek sağlamak.

Vizyon

İnsana değer veren ve ortak aklın ürünü olan yenilikçi teknolojilerin etkin kullanılması için rekaBERci* iş modelleri geliştiren ve kurmuş olduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarını sürekli büyüterek odaklandığı sektörlerden dünyaya öncü girişimleri sunan Global bir oyuncu olmak.