Yetki Belgesi

human-resources-intro.png

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kurucusu veya yöneticisi olduğu girişim sermayesi fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması ile girişim sermayesi fonlarının kurulması ve yönetilmesi faaliyetinde bulunabilir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 40. ve 55. maddeleri çerçevesinde hazırlanan ve aşağıda yer alan 24.09.2019 tarih ve GSPYŞ/PY.3/1217 sayılı Faaliyet Yetki Belgesi düzenlenmiştir.