Fon, hastane, laboratuvar, görüntüleme, tıbbi yazılımlar ve biyomedikal teknoloji alanlarında yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sağlık sektörüyle ilişkili yenilenebilir enerji, gayrimenkul teknolojileri ve akıllı şehir teknolojilerine odaklanmaktadır. Bunlar arasında enerji depolama sistemleri, yenilenebilir enerjiye dayalı teknolojiler, veri depolama ve analiz teknolojileri, akıllı bina çözümleri gibi alanlar bulunmaktadır. Fon, uygun fırsatlar doğrultusunda diğer sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Fon Toplam Değeri

Fon Birim Pay Değeri

TİMUS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF);

Fon’un unvanı, insan vücudunda bulunan timus isimli lenf bezinden ilham alınarak belirlenmiştir. Fon ana sektör olarak hastanecilik, laboratuvar, görüntüleme, tıbbi yazılımlar ve biyomedikal teknolojisi (ilaç hariç) girişimlerine ve uygulamalarına yatırım yapmayı hedeflemektedir. Ayrıca sağlık sektörüyle ilgili yenilenebilir enerji çözümleri, gayrimenkul teknolojileri ve akıllı şehir teknolojilerine de yatırımı hedeflemektedir. Bu alanlar başlıca enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı teknolojiler, yenilenebilir enerji ile çalışan her türlü araç teknolojileri, elektromobilite ve yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri çözümleri, veri ile yönetimi, yönetim ve operasyon çözümleri, proje yönetimi çözümleri, mülk yönetimi ve kiralama, mülk yönetimi teknolojisi, akıllı bina çözümleri, sanal görüntüleme çözümleri, yeşil bina, yeşil ofis, yeşil dönüşüm, yenilenebilir bina enerji teknolojileri ve enerji verimliliğidir. Bu alandaki uygulamalara, çözümlere ve girişimlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Diğer Girişim
Sermayesi Yatırım Fonlarımız