ORTAKLIK YAPISI
-
Hissedar Adı – Soyadı Ünvanı Ödediği Sermaye (TL) İştirak Oranı (%) Pay Adedi
Kamil KILIÇ 4,402,500 TL %79.32 4,402,500
Mehmet Tevkif BAŞKAYA 573,750 TL %10.34 573,750
Uğur DURUKAN 573,750 TL %10.34 573,750
TOPLAM : 5,550,000 TL %100 5,550,000
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
-
Adı Soyadı Ünvanı
Mehmet Tevfik BAŞKAYA Yönetim Kurulu Başkanı
Kamil KILIÇ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Uğur DURUKAN Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan EK Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa DUMAN İç Denetimden ve Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
PORTFÖY YÖNETİCİLERİ
-
Adı Soyadı Ünvanı
FAALİYET BELGESİ
-
ESAS SÖZLEŞMESİ
-
FON İÇ TÜZÜK VE İHRAÇ BELGELERİ
-
VERGİ LEVHASI
-
VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI
-
ZİNCİRLİKUYU - 6081143502
SİCİL VE MERSİS BİLGİLERİ
-
İTO Sicil No: 193905-5
Mersis No: 0608114350200001
İMZA YETKİLİLERİ
-
KAMİL KILIÇ