SOFA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

SOFA Fonu Yatırım Stratejisi
-

SOFA Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF);

Fon ana sektör olarak, orman ürünleri ve mobilya, tekstil, imalat, üretim, işlenebilen endüstriler, kompozit, kağıt ürünleri, baskı, matbaa, kimya, taş ve toprağa dayalı, metal sanayileri ile taşımacılık, lojistik, teknoloji hizmetleri, sağlık, endüstriyel hizmetler, gıda, elektronik teknolojileri, dağıtım servisleri dayanıklı ve dayanıksız tüketim ürünleri, yaşam, konaklama, turizm sektörlerinde sektör inovasyonu, ileri dönüşüm, yeşil sanayi, yeşil dönüşüm, yeşil finans çözümleri, Sanayi 5.0, yenilebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri, yapay zeka, biyoteknolojiyle dönüşüm ve akıllı materyaller, akıllı hareketlilik, robotik, AR, VR gibi teknolojilere ve derin teknoloji girişimlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

SOFA Fonu Fiyat Değişimleri
-
Fon Fiyatının İlan Edildiği Tarih Fon Birim Pay Değeri
SOFA FONU İHRAÇ BELGESİ
-
SOFA FONU DOKÜMANLARI
-
İç Tüzük
SOFA FONU İCAZET BELGESİ
-