TİMUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

TİMUS Fonu Yatırım Stratejisi
-

TİMUS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF);

Fon’un unvanı, insan vücudunda bulunan timus isimli lenf bezinden ilham alınarak belirlenmiştir. Fon ana sektör olarak hastanecilik, laboratuvar, görüntüleme, tıbbi yazılımlar ve biyomedikal teknolojisi (ilaç hariç) girişimlerine ve uygulamalarına yatırım yapmayı hedeflemektedir. Ayrıca sağlık sektörüyle ilgili yenilenebilir enerji çözümleri, gayrimenkul teknolojileri ve akıllı şehir teknolojilerine de yatırımı hedeflemektedir. Bu alanlar başlıca enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı teknolojiler, yenilenebilir enerji ile çalışan her türlü araç teknolojileri, elektromobilite ve yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri çözümleri, veri ile yönetimi, yönetim ve operasyon çözümleri, proje yönetimi çözümleri, mülk yönetimi ve kiralama, mülk yönetimi teknolojisi, akıllı bina çözümleri, sanal görüntüleme çözümleri, yeşil bina, yeşil ofis, yeşil dönüşüm, yenilenebilir bina enerji teknolojileri ve enerji verimliliğidir. Bu alandaki uygulamalara, çözümlere ve girişimlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

TİMUS Fonu Fiyat Değişimleri
-
Fon Fiyatının İlan Edildiği Tarih Fon Birim Pay Değeri
TİMUS FONU İHRAÇ BELGESİ
-
TİMUS FONU DOKÜMANLARI
-
İç Tüzük
TİMUS FONU İCAZET BELGESİ
-